เก้าอี้ E-Sport Gaming

np_game

เก้าอี้รุ่น DX Racer เป็นโลโก้ Ninjas in Pyjamas ทีม E-Sport ที่โด่งดังมากในปัจจุบัน

nip_dxracer